Mise Itibo

 
Měsíční mise v nemocnici v keňském Itibu   |    Březen - Duben 2016   |    Filip a Tamara Chládkovi

tamara-africa-itibo-57117
 

IMG 5896Nemocnice Itibo (Keňa)

Nemocnice Itibo leží v jedné z nejchudších oblastí Keni v Africe. Před 11 lety ji  založil český zdravotník Aleš Bárta v oblasti  zamořené  nemocemi, kde do té doby místní lidé marně hledali lékařskou pomoc. Mnoho pacientů tu zbytečně umíralo i na choroby nebo úrazy, které jsou běžně léčitelné. Do nemocnice, která byla založena v rámci občanského sdružení ADRA, pravidelně jezdí zkušení čeští lékaři, kteří zde ošetřili desítky tisíc lidí a zachránili stovky životů.

Filip Chládek

Filip je zaměstnancem záchranné služby. Před třemi lety tuto misi absolvoval a osobně prožil, že pomoc lidem tam má smysl. Na úkor své dovolené se rozhodl uskutečnit další měsíční výjezd do nemocnice v Itibu.

   

kena 520

Náklady na cestu

 Letenka + vízum  17 250 Kč
 Zdravotní pojištění   1 500 Kč
 Očkování + antimalarika        5 200 Kč
 Zdravotnické pomůcky  5 400 Kč
 Jídlo a voda*  8 250 Kč
 Jiné (záloha)  6 000 Kč
 CELKEM  43 600 Kč

*Pozn.: jen například voda stojí v Keni víc než benzín, tzn. litr obyčejné vody, kterou můžete pít vyjde na 25 Kč.


 

IMG 7784Prosíme o finanční podporu mise

Vaše dary můžete zasílat na účet ELIMu, který se stal partnerem této mise.

ÚČET: 2700664253/2010, variabilní symbol: 254

OSOBNĚ: buď přímo Filipovi, nebo komukoliv z pracovníků ELIMu

 

Pravidelně vás budeme informovat o podrobnostech mise a stavu sbírky.

Můžeme vám poskytnout potvrzení o daru kvůli odpočtu z daní.

Více info osobně nebo přes mobil: +420 739 324 416 (Pavel Kratochvíl)