Zdravá mládež

  • li-youth-mental-health-620přednášíme etiku na českých školách
  • témata přednášek: vztahy v rodině i kolektivu, sexualita, šikana, kouření a jiné závislosti, Facebook
  • oslovujeme až 3 000 studentů každý rok 

Mladí lidé nastavují směr svého života, jako když vlak po rozjezdu najede na svou kolej. Jsme tady, abychom je v této důležité době doprovázeli. Moderní doba přinesla informační smršť, ale také pustinu, pokud jde o pevné hodnoty, na kterých člověk může postavit svůj život. Mnohé z toho, co se veřejně prezentuje jako moderní a „in“, je výsledkem marketingu miliardových byznysů. České školství uložilo všem školám provádět prevenci destruktivních jevů ohrožujících mládež a ke spolupráci přizvalo široké spektrum neziskových organizací.

       
Projekt Zdravá mládzdrava mladezež je finančně podporován nadací Mezinárodní potřeby, která spolupracuje s křesťanskými lektory a jejich neziskovými organizacemi. Snahou Nadace je podporovat lektory, kteří mohou vlastní osobností a životním stylem představovat přirozený vzor zdravých životních hodnot a postojů. Od září 2012 pro naše sdružení pracuje certifikovaný lektor Pavel Kotouček, který je odborně vyškolen organizací ACET a má mnohaleté zkušenosti v práci s mladými lidmi v rámci nízkoprahového zařízení.


Pavel KotoucekPavel KotoučekBanner01 160x80

Lektor primární prevence  |  vedoucí ve volnočasovém klubu Plán B

Lektor pro Jihomoravský kraj, zejména Blanensko

Mobil: +420 608 886 772logo-acet-cr

E-mail: kotoucek(at)elimletovice.cz 

Přednášky lze objednat telefonicky nebo přes e-mail

 Témata přednášek

bolest sikanaBolest – nemoc jménem šikana

(akreditace č.j.: MSMT 26 055/2012-25-407)

Vysvětlení základních pojmů agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním prostředí. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům.

 

 

 

 

sex aidsSex, AIDS a vztahy

(akreditace č.j.: MSMT 26 055/2012-25-407)

Záměrem lektora je povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu zodpovědně, zdrženlivě a vnímali sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Zdůrazněn je negativní vliv drog na lidský organizmus a v oblasti sexuálního chování význam zodpovědného sexuálního chování před manželstvím a manželské věrnosti.

Odborný garant: Doc. MUDr. Jana HAMANOVÁ, CSc. členka České společnosti dorostového lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Odborná supervize: MUDr. Josef Křepela, psychiatr.

 

 

laskaPřátelství a láska

(akreditace č.j.: MSMT 26 055/2012-25-407)

O hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů. O tom, jak bojovat se samotou, o hledání partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy. A také o tom, jak různě vysíláme a přijímáme sexuální signály a jak rozdílné je vnímání sexuality u mužů a žen. Co naše vzájemné vztahy tvoří, a co je naopak boří.

Odborný garant přednášky: Prof. PhDr. J. Křivohlavý, CSc.

 

 

 

koureniModerní je nekouřit

(akreditace č.j.: MSMT 26 055/2012-25-407)

Kouření neničí pouze naše zdraví. Ničí naše blízké, okrádá nás finančně. Kouření není dobrovolné rozhodnutí, ale důsledek manipulace reklamy a tlaku vrstevníků. Sedm z deseti kuřáků nekouří rádo, ale „musí“. Vysvětlení mechanismu vzniku závislosti a obtížnosti cesty ven. Ještě jste nezačali kouřit? Nezkoušejte to! Stanete se jen další obětí reklamních triků.

 

 

 


600032cb8e 71336341 o2Kyberšikana aneb predátor na obzoru

Internet je veřejný prostor, ve kterém číhá stejné nebezpečí jako v noci v parku, nebo v zapadlých uličkách velkoměsta. Nebezpečí je o to zákeřnější, že skrze počítač může potichu a nenápadně přijít až za vámi do vašeho pokoje, kde si myslíte, že vám nic nehrozí. Kdo všechno se skrývá za falešnými profily sociálních sítí a čeho jsou tito lidé schopní? Jak tyto virtuální agresory poznat? Jak se chránit před jejich zákeřnými praktikami?

 

 

 

 

facebook-purge-300x300

Pravá tvář Facebooku

Facebook je fenomén dnešní doby. Kdo není na Facebooku – jakoby nebyl. Přednáška upozorňuje na negativní dopady virtuálního přátelství, vysvětluje pojem Netholismus a vysvětluje filosofii Facebooku a jeho neprůhledné obchodní podmínky. Klade důraz na nebezpečí zneužití osobních dat a potřebu mít dobře zabezpečený profil.

 

 

 

 

 


Reference ze škol

Článek z webu ZŠ Knínice

Mgr. Jitka Vaňková

Přiznejme si otevřeně, že děti školou povinné umí zacházet s počítačem mnohdy lépe než my dospělí. Někdy u něj sedí dlouhé hodiny a my se jen divíme, co vše dokáží. V koutku duše jsou někteří z nás rádi, že mají své ratolesti doma v pokojíčku a že se jim dítě nikde netoulá. Ale nehrozí jim u počítače daleko větší nebezpečí? Víme, co vlastně dělají? S kým se baví? Jaké stránky na internetu navštěvují?
Nad tím, jak trávit čas u počítače bezpečně, jsme se zamysleli v 6. a 9. ročníku při besedě se zkušeným lektorem v oblasti primární prevence Pavlem Kotoučkem ze společnosti Elim. V obou ročnících seznámil lektor poutavou prezentací žáky s některými hrozbami, které je mohou při brouzdání na „netu“ potkat. Pěkná prezentace byla doplněna řadou příkladů z praxe a doporučením, co dělat a kam se obrátit v případě internetového nebezpečí či kyberšikany. Dvouhodinovou besedu měl pan Kotouček profesionálně připravenou, proto jsme se rozhodli uspořádat přednášku i pro rodiče, byť ve zkrácené podobě. Akci navštívilo 10 rodičů. Jsme rádi, že jsme jim pomohli nahlédnout na rizika internetu.

Celá akce byla pro žáky i rodiče zdarma. Pan Kotouček odvedl skvělý výkon, proto bychom rádi navázali na tuto akci dalšími tématy.


ZŠ TGM Blansko

Koncem května a začátkem června se žáci 5. – 9. tříd zúčastnili besed s panem Pavlem Kotoučkem. Proběhly besedy na téma facebook, šikana, sex, AIDS a vztahy.
Žáci i vyučující hodnotí kvalitu besed velmi pozitivně. Lektor měl jednotlivá témata srozumitelně a přehledně zpracovaná, danou problematiku s přehledem ovládá. Uměl zaujmout žáky, zodpovědět četné dotazy. S kolektivem třídy pracoval profesionálně. Přínos besed hodnotíme jen a jen pozitivně a těšíme se na další spolupráci.

Za žáky a kolektiv vyučujících ZŠ TGM, Libuše Málková


BESEDY „AIDS, SEX A VZTAHY“ (ZŠ Benešov)

V měsíci květnu jsme měli možnost přivítat p. Kotoučka a slyšet jeho besedy na zmíněné téma. Žáci 8. a 9. ročníku zhodnotili besedy jako vynikající, nejlepší, co zatím slyšeli. Líbilo se jim přátelské a příjemné vystupování, řeč velmi blízká teenagerům, i obsah besed. Poutavou formou se dozvěděli a zopakovali si důležitá fakta, která jistě ve svém životě ocení.

Moc děkujeme za příjemné povídání a přejeme hodně štěstí. Mgr. Markéta Blahová


ZŠ Svitávka

V letošním školním roce jsme pro naše žáky ve spolupráci se sdružením Elim Letovice uspořádali přednášky na téma: Bolest zvaná šikana, Sex, AIDS a vztahy, Přátelství a láska, Moderní je nekouřit, Kyberšikana aneb predátor na obzoru, Pravá tvář Facebooku. Přednášky pana Kotoučka jsou vždy velmi pečlivě připravené, žáky svým obsahem i podáním zaujaly. Na téma Facebook jsme pana Kotoučka pozvali i na setkání s rodiči, kde jim tuto problematiku vysvětlil. Podle reakce rodičů hodnotím i toto vystoupení velmi kladně. V příštím školním roce hodláme s panem Kotoučkem v započaté spolupráci pokračovat.

Za Základní školu ve Svitávce, Marcela Langrová - výchovný poradce a metodik prevence


ZŠ Slovákova Boskovice

Hodnocení:

- prezentace byla poutavá, dobře sestavená, přehledná
- s žáky byla vedena dobrá komunikace (pouze vylepšit koncovky podst. jmen a shodu podmětu s přísudkem)
- příklady z praxe byly vhodně zvoleny k věku žáků
- dobře reagoval na ohlasy žáků
- uvedl zajímavé příběhy související s kyberšikanou, její řešení
- poučil o založení účtu na Facebooku (ochrana osobních údajů)
- vysvětloval žákům cizí slova související se sociální sítí (kyberšikanou, kybergroomingem)
- žáci si zapsali důležitá telefonní čísla, důležité adresy, e-mail
- upozorněni na to, aby nezneužívali
- velice zajímavé, pěkné


ZŠ Letovice

Dobrý den,
chtěla bych Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za přednášky o facebooku, kyberšikaně a kouření, které měly u žáků i učitelů velký ohlas. Velmi pozitivně hodnotím:

- aktuálnost jednotlivých témat
- věcné a současně zajímavé zpracování jednotlivých témat
- poutavou prezentaci, výborné komunikativní schopnosti a jazyk srozumitelný věku žáků
- pohotové reakce na záludné otázky žáků, na otázky, které mají přednášejícího vyvést z míry
- pružnou a rychlou domluvu ohledně termínů a časů přednášek, dochvilnost
- technické dovednosti, zejména když technika nefungovala tak, jak by měla

Těším se na spolupráci i v dalším školním roce. S pozdravem Ivana Kotoulková, školní metodik prevence